Прапануем прачытаць

Юныя чытачы запрашаем вас здейніць цудоўнае падарожжа ў свет беларускай кнігі! Кнігі нібы чароўныя ветразі, распрашленныя ветрам, падарожнічаюць у часах мінулых і па краінах сучасных і па падзеях будучых. Нам вельмі хочацца, каб наступныя кнігі прынеслі вам радасць адрыцця свету і саміх сябе. Хто з вас прачытае гэтыя і много другія кнігі, навучыцца вялікай мудрасці, цяплыні, дабрыні, чуласці і смеласці, чалавечай спагадлівасці. 

      
 

 1. Беларуская літаратура: Пазакласнае чытанне 2-4 класы / уклад. Л. I. Строк. — Мінск: ЮниПресс-Маркет, 2015. — 384 с. — (Серыя Хрэстаматыя)
 2. Беларускіянародныя казкі:  для  мал. i сярэд. шк. узросту/склад. В.В. Давідовіч [iінш.], — Мінск : Беларус.энцыклапедыя. П. Броукі, 2009.—с.336:іл.(Школьнаябібліятэка).
 3. Залатая яблынька. Казкі, легенды, паданні. Хрэстаматыядзецям малодшага iсярэдняга школьнага узросту / уклад. Ул. М. Случыкау. — Мінск : «III Уладз1мір Случыкаў», 2013. — 288 с.
 4. Караткевіч, У. С. Дзікае паляванне караля Стаха: аповесць; Зямля пад белымі крыламі: нарыс: для ст. шк. узросту / Уладзімір Караткевіч; прадм. А.Расінскага. — Мінск: Маст. літ\, 2008. — 493 с. — (Школьная бібліятэка).
 5. Карамазаў, В. Крыж на зямлі iпоўня у небе: эскізы, эцюды iсповедзь Духу, альбо Аповесць-эсэ жыцця жывапісца iпаляўнічага Бялыніцкага-Бірулі для ст. шк. узросту. — Мінск:: Беларуская Энцыкл. імя П. Броўкі, 2010. — 216c. (Школьная бібліятэка).
 6. Крынічка. Хрэстаматыя для дзяцей малодшага школьнага ўзросту / уклад. Р. I. Шостак. — 4-е выд. — Мінск : «Радыёла-плюс», 2014. — 432 с.
 7. Марчук, Г.В.Казкі, п’есы, навелы : для сярэд. iстар. шк. узросту /Георгій Марчук: склад. З. Падліпская. — Мінск :Беларусь, 2009. — 303 с. — (Школьная бібліятэка).
 8. Марчук, Г. В. Чужое багацце : для сярэд. i ст. шк. узросту / Георгій Марчук; уклад. З. Падліпскай.. — Мінск : Маст. Літ.\, 2012.— 334 с,— (Школьная бібліятэка).
 9. Мінскевіч, С. Л. Вялікія прыгоды Какоса Маракоса / Серж Мінскевіч;. — Мінск : Мастацкая літаратура, 2015.— 142 с.
 10. Роднай старонцы: зб. тв. канца XVIII — пач.XX ст. : для стар. шк. узросту / уклад. Т.Ф.Росінк. —Мінск: Беларус. Энцыкл. імя П. Броўкі272 с. — (Школьная бібліятэка).
 11. Роднае карэнне: зборнік беларускай прозы: для ст. шк. узросту / уклад. Г.М. Малей. — Мінск: Беларус. Энцыкл. iмя П. Броўкібібліятэка).
 12. Сучасная беларуская проза: для сярэд. і ст.шк. узросту / уклад. Алеся Лесавіка. -Мінск : Маст. літ. , 2009. — 463с. -(Школьная бібліятэка).
 13. Сярэбраная манетка: замежныя казкі : для сярэд.шк. узросту / склад. В.В. Давідовіч. — Мінск: Беларусь. Энцыкл. імя П. Броўкі, 2010. — 400 с. — (Школьная бібліятэка).
 14. Хвалей, Я. Прынцэса з тусоўкі: Аповесць: Для сяэд. i ст. шк. узросту / Пад рэд. Л.В.Календа; Маст. Ц.Цярэшчанка. -Мн.: Бел.Эн., 2000. — 224 с. — (Школьнаябібліятэка).
 15. Хрэстаматыя для пазакласнага чытання у 2-4 класах: дапаможнік для вучняў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі  з рускай мовай навучання / уклад. В. I. Гапанёнак. — Мінск : Сэр-Віт, 2015. — 272 с. — (Школьная праграма).
 16. Янішчыц, Я.І. Выбранае: вершы, паэмы: для сяэд. i ст. шк. узросту / Яугенія Янішчыц; прад. А.Бельскага. — Мінск: Маст, літ., 2009. — 247с. — (Школьная бібліятэка).

Хочацца верыць, што наступныя творы задаволяць самага дапытлівага i цікавага чытача. Вельмі важна каб цікавасць да літаратуры стала неад’емнай рысай вашага характару, вашай духоунай патрэбаю.

Обсуждение закрыто.